Behawioryzm

  • Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus"

    Studenckie Koło Naukowe "Homunculus" prowadzi działalność zarówno naukową, jak i popularyzatorską. Projekty badawcze realizowane przez Koło dotyczą szeroko pojętej neurobiologii i neurobiopsychologii i prowadzone są zarówno na zwierzętach, jak i u ludzi. Wyniki badań prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W ramach działalności popularyzatorskiej Koło organizuje liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, uczestniczy w imprezach popularnonaukowych takich jak Bałtycki Festiwal Nauki i Noc Biologów oraz współorganizuje Dni Mózgu w Trójmieście.