Wydarzenia

Chcesz nabyć nowych kompetencji?
Chcesz rozwijać swój warsztat umiejętności?
Chcesz wzbogacić organizację w której działasz?
Chcesz poznać nowych ludzi z innych kół i stowarzyszeń?

Dołącz do naszego projektu!

Praca ze specjalistami z Fundacji PSC pozwoli Ci na uzyskanie tych możliwości!

Nasz program został doceniany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego co jest dowodem, że nasze dedykowane szkolenia przysłużą się Twojemu rozwojowi.

Realizujemy szkolenia dostoswane do Twoich potrzeb, podczas których pracujemy na konkretnych przypadkach w sposób praktyczny. Dzięki temu Uczestnicy wspólnie z ekspertem mogą wypracować idealny układ szkolenia. 

Zapoznaj się z sylwetkami naszych trenerów i opisami szkoleń.

Nie przegap swojej szansy i wzmocnij swoją organizację!

 

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. Szkolenie z zakresu pracy projektowej 

Celem warsztatu jest zainicjowanie postaw związanych z:

Adekwatnym wyznaczaniem celów projektu;

Planowaniem projektu: harmonogramu, kamieni milowych, etapów projektu, budżetu, mierników kontrolnych;

Koordynowaniem prac projektowych na wszystkich etapach realizacji oraz ustalaniem planu komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu;

Przewidywaniem ryzyka i zagrożeń i odpowiednio im przeciwdziałać.

2. Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków 

Cel warsztatu:

 1. Zwiększenie świadomości potrzeb i zasobów dostępnych do realizacji celów statutowych;
 2. Zdobycie wiedzy o możliwych sposobach finansowania studenckich działalności naukowej;
 3. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pisania wniosków projektowych oraz ofert sponsorskich.

Harmonogram warsztatu:

1) Kontrakt – na czym nam zależy?

2) Wymiana doświadczeń – dobre praktyki i problemy.

3) Gdzie szukać i  jak szukać żeby zdobyć środki?

4) Pisanie wniosków projektowych i ofert sponsorskich w praktyce.

3. Szkolenie z zakresu pracy w grupie 

Warsztaty są po to by:

 1. Zobaczyć w jaki sposób funkcjonujemy w grupie, jakie przyjmujemy rolę grupowe
 2. Poznać mechanizmy i etapy procesu grupowego, które występują we wszystkich grupach, nawet w Twojej
 3. Zastanowić się co wnosisz do grupy, i co grupa daje Tobie
 4. Dobre samopoczucie przede wszystkim, czyli jak dbać o siebie i stawiać granice w grupie
 5. Praca zespołowa, która daje radość i energię, czyli kontakt i kontrakt w grupie

4. Szkolenie z zakresu przywództwa 

Celem warsztatu jest:

 1. Poznanie własnych możliwości w byciu przywódcą i obszarów do zmiany
 2. Odkrycie różnice między Menedżerem/ Liderem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa.
 3. Poszerzenie wiedzy na temat efektywnego przewodzenia pracownikiem i grupy
 4. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesie kierowania pracownikiem i grupą
 5. Podniesienie kompetencji prezentacji i autoprezentacji z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi

5. Udział w warsztacie przeprowadzonym przez zespół członków kół naukowych - członkowie kół za pomocą platformy będą proponować tematy szkoleń, które chcieliby przeprowadzić. 6 warsztatów, które uzyskają największą liczbę głosów zostanie zorganizowanych w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

6. Wykonanie projektu na zlecenie pracodawcy - studenci będą realizować projekty stworzone przez reprezentantów otoczenia społeczno-gospodarczego woj. Pomorskiego. Studenci będą pracować w 7-8 osobowych grupach, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności rozwijane podczas warsztatów. Studenci będą objęci wsparciem mentorskim podczas wykonywania projektu – każda grupa będzie miała jednego Mentora.

7. Udział w "Warsztacie Hurra" - podczas którego studenci będą prezentować swoje projekty przed przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego (Mentorami) i sobą nawzajem. Warsztaty będą miały na celu podzielenie się doświadczeniami z pracy, informacjami co sprawiało im największe trudności a co pomagało w realizacji zadań.

8. Stworzenie Katalogu Dobrych Praktyk - podczas „Warsztatu Hurra” zostaną spisane zasady pracy, tworzenia, komunikowania się, które mogą być pomocne podczas działalności w kołach naukowych. Katalog zostanie opublikowany na stronie www oraz portalach społecznościowych

 

Sylwetki naszych ekspertów można znaleźć na tronie: http://kolawruchu.pl/index.php/o-projekcie

Nie przegap swojej szansy i wzmocnij swoja organizacje!

Zgłoś swój udział poprzez formularz