Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
0 Głosy
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Do Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv należą osoby zainteresowane badaniami naukowymi dotyczącymi psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w kontekście aktywności fizycznej. Główne cele działalności PsychActiv związane są z popularyzacją wiedzy psychologicznych dotyczącej uwarunkowań zdrowia, sposobów jego promocji oraz przeciwdziałania czynnikom ryzyka (prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii zdrowia i aktywności fizycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie celowego działania w aktywności fizycznej, psychologicznych czynników związanych z aktywnością fizyczną, które działają ochronnie w sytuacjach trudnych i stresujących oraz profilaktyki zachowań ryzykownych u młodzieży, a także psychospołecznych uwarunkowań uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej).