Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
0 Głosy
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Celami statutowymi Koła są:
- Rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
- Organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji naukowych, a także obozów naukowych.
- Rozwijanie współpracy między studentami uczelni technicznych i morskich o specjalności nawigacyjnej w Polsce, między studentami a organizacjami zawodowymi nawigatorów w Polsce, a także między studentami i przedsiębiorstwami.
- Upowszechnianie wyników ich pracy naukowej.
- Promowanie Akademii Marynarki Wojennej w Polsce i na świecie.