Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Cele koła:
-realizacja interdyscyplinarnych działań projektowych i interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej, zwiększających jakosć życia mieszkańców i użytkowników danego miejsca oraz wartość estetyczną przestrzeni; -zdobywanie wiedzy i danych o jakości i charakterze przestrzeni publicznej niezbędnych do społecznie wartościowych realizacji projektowych;
-rozwijanie umiejętności konstruktywnej krytyki otaczającej nas przestrzeni publicznej w celu dostrzegania i rozwiązywania istotnych problemów projektowych w krajobrazie kulturowym;
-realizacja projektów o charakterze edukacyjno-aktywizującym skierowanych do lokalnych społeczności;
-rozwijanie naukowo-projektowej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i instytucjami państwowymi;
-poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych członków Koła Naukowego;