Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
0 Głosy
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Celem pracy koła jest działalność w zakresie informowania i kształtowania właściwych postaw odnośnie relacji człowieka do przyrody, szczególnie fauny, we wszelkich możliwych wymiarach – od ekologicznego począwszy na moralno-osobowościowym kończąc. Ważny w tym względzie jest udział studentów Ateneum, jako uczelni humanistycznej, w pozyskiwaniu wiedzy na temat działań organizacyjno-naukowo-wychowawczych Ogrodu Zoologicznego i włączenie się studiujących do formowania u siebie i u innych właściwej odpowiedzialności i wrażliwości na los towarzyszących człowiekowi zwierząt.