Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
0 Głosy
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kolo ma na celu rozpowszechnienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu metodyk zarządzania zwinnego, a także prowadzenie działań badawczych z zakresu kierowania projektami IT i dziedzin pokrewnych. Członkowie Koła współpracują z osobami i instytucjami w zakresie analizowania informacji dotyczących realizacji projektów. Organizują wykłady, seminaria naukowe, konferencje, sympozja, odczyty.