Akademia Pomorska w Słupsku
1 Głosy
Akademia Pomorska w Słupsku
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku (KNH AP) jest najstarszym kołem naukowym na Akademii Pomorskiej w Słupsku, zostało założone w 1981 roku. Po dwuletniej przerwie wznowiło swoją działalność w 2014 roku i działa przy Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Od tego czasu KNH AP podejmuje liczne działania i inicjatywy, mające na celu możliwie najlepsze przygotowanie naszych członków i sympatyków do przyszłej pracy zawodowej, a także do poszerzenia swoich zainteresowań naukowych oraz osobistych pasji w dziedzinie historii, rozumianej nie tylko jako jednej z wielu dyscyplin humanistycznych, ale przede wszystkim jako najlepszej nauczycielki życia. Dlatego przedstawiciele KNH AP starają się organizować wykłady, wystawy, sympozja naukowe, spotkania autorskie, prelekcje, konferencje i festiwale, przy jednoczesnym współdziałaniu z miejscowymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i publicznymi, a także instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi, placówkami edukacyjnymi, osobami prywatnymi (najczęściej pasjonatami historii), organizacjami pozarządowymi, a nawet podmiotami gospodarczymi.

Nasze Koło zajmuje się propagowaniem oraz zainteresowaniem mieszkańców regionu, odkrywaniem nieznanych aspektów historii Pomorza, Polski oraz Świata. Codziennie zmagamy się z prowadzeniem badań naukowych z zakresu historii w różnych specjalnościach. Wyniki naszych poszukiwań i badań systematycznie prezentujemy podczas konferencji i w publikacjach naukowych oraz popularnonaukowych. Zależy nam na zainteresowaniu lokalnej społeczności historią, dlatego organizujemy wykłady, konferencje oraz festiwale, podczas których każdy znajdzie coś, co go zainteresuje. Jednak nasze Koło, to nie tylko historia. Dzięki naszej organizacji możemy rozwijać również inne pasje, takie jak: fotografia, film, czy PR. W efekcie możemy samodzielnie i kompleksowo w dalszym ciągu rozwijać naszą organizację. 

Członkami KNH AP są studenci i doktoranci kierunku Historia oraz mieszkańcy Słupska i okolicznych miejscowości, w tym uczniowie szkół średnich. Opiekunem naukowym SKNH AP jest dr Wojciech Bejda. Aktualnie KNH AP liczy 31 członków: doktorantów, studentów, ucznia szkoły średniej, sympatyków.