Wyższa szkoła bezpieczeństwa w Poznaniu, Wydział w Gdańsku
0 Głosy
Wyższa szkoła bezpieczeństwa w Poznaniu, Wydział w Gdańsku
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Koło w szczególności stawia sobie za cel:
a) pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie tematyki bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych;
b) nawiązywanie współpracy z organizacjami i ośrodkami akademickimi zajmującymi się podobną tematyką;
c) sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczej, swobodnej wymianie poglądów naukowych;
d) organizowanie konferencji i innych spotkań naukowych;
e) pomoc w samodzielnej pracy naukowej studentów.