Uniwersytet Gdański
0 Głosy
Uniwersytet Gdański
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Naszym celem jest integracja studentów zainteresowanych tematyką związków pomiędzy prawem a naukami medycznymi oraz umożliwienie rozwijania owych zainteresowań. Zależy nam również na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych naszych członków.
Środki do osiągnięcia celu?
spotkania tematyczne, biuletyny informacyjne, współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta,Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz kołami naukowymi działającymi na WPiA UG, badania naukowe i projekty badawcze, seminaria, konferencje, warsztaty oraz wiele wiele innych.