Uniwersytet Gdański
0 Głosy
Uniwersytet Gdański
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Celem Koła Naukowego „Kultura na Prawo” jest badanie związków prawa i kultury, tj. zarówno prawnych aspektów działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kultury, jak i obecności zjawisk prawnych w kulturze. Działalność Koła wpłynąć powinna na zwiększenie świadomości znaczenia prawa jako zjawiska inspirującego twórczość artystyczną oraz kształtowanie i budowanie podstawowych zasad etycznych i moralnych oraz kulturalnej i estetycznej wrażliwości.
Poprzez interdyscyplinarny charakter działalności Koła pragniemy stworzyć pole do integracji środowisk akademickich oraz możliwość współpracy z instytucjami i osobami w zakresie prawa ochrony dóbr kultury.
Koło Naukowe zamierza zrealizować swoje cele organizując debaty, prelekcje i projekcje filmowe, które będą połączone z zapoznawaniem się z treścią tekstów kultury.
Pragniemy stworzyć Koło Naukowe „Kultura na Prawo”, aby poszerzać wiedzę zdobytą w toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, jednocześnie podnosząc świadomość prawną i kulturalną środowiska akademickiego i społeczeństwa.
Głównym przedsięwzięciem Koła jest organizacja cyklu filmowo-dyskusyjnego "Kino pod paragrafem".