Uniwersytet Gdański
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Za główny cel koła postawili sobie pogłębianie i uzupełnianie wiedzy jego członków. Starają się poruszać zagadnienia, które nie mogą być zrealizowane w trakcie zajęć kursowych z powodu braku możliwości lub czasu (sekcja technologiczna). Doceniają rolę teorii, jednak dążą do możliwie największej ilość zajęć praktycznych (sekcja inwentaryzacyjna), które będą pomocne podczas mierzenia się z przyszłymi zadaniami naukowymi stawianymi przed studentami. Ważne jest dla nich szerzenie świadomości o lokalnym dziedzictwie kulturowym (sekcja gdańska), jednak starają się zachować umysły otwarte także na inne kręgi kulturowe (sekcja azjatycka). Zależy im, aby koło swoimi działaniami popularyzowało historię sztuki oraz wiedzę o ochronie zabytków, ale także aby aktywizowało i integrowało środowisko studenckie. A wszystkie te cele starają się realizować przez organizację i udział w spotkaniach, wykładach i konferencjach naukowych oraz przez wycieczki i objazdy naukowe.