Uniwersytet Gdański
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

SKN "EDEN" jest adresowane do osób interesujących się edukacją przyrodniczą, pedagogiką i psychologią. W ramach swojej działalności, Koło umożliwia członkom: -wypracowanie własnego wszechstronnego spojrzenia na edukację, dyskusję o jej kształcie, propozycjach zmian i ich realizacji,
- zdobywanie doświadczenia poprzez praktyczny kontakt z dydaktyką,
- rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności na polu praktyczno-naukowym,
- organizację spotkań o charakterze seminaryjnym, warsztatowym, etc. służących integracji informacji oraz wymianie doświadczeń i wiedzy z różnych dziedzin, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych,
- nawiązywanie współpracy z innymi Kołami, instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnych projektów,
- publikowanie prac badawczych oraz artykułów o charakterze problemowo-badawczym,
- udział w projektach, imprezach, akcjach, itp. mających na celu popularyzację nauki (m.in. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów).