Resocjalizacja

  • Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum"

    Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum" rozpoczęło swoją działalność w Instytucie Pedagogiki pod patronatem Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji w 2012 roku. Głównym celem tego zrzeszenia jest szeroko rozumiany rozwój we wszystkich obszarach związanych z resocjalizacją. Członkostwo w Kole stwarza studentom możliwość sprawdzenia skuteczności podejmowanych działań, rozwoju osobistego, zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, które można wykorzystać zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Daje także możliwość spotkania i wymiany poglądów ze specjalistami w zakresie resocjalizacji i osobami o podobnych zainteresowaniach.