Public relations

  • Koło Naukowe Public Relations

    Głównym zadaniem KNPR jest umożliwienie jego członkom budowy sieci kontaktów, które zaowocują w ich dalszej karierze. Tworzenie stałych relacji partnerskich w społeczności studenckiej, jak i poza nią w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami w celu wypracowania sobie właściwego miejsca w realiach biznesowych. Koło Naukowe Public Relations jest dla ludzi, którzy chcą się samorealizować oraz mają potrzebę kontaktu z nieszablonowymi źródłami wiedzy, bo przecież „Studia to coś więcej niż nauka!”. Niech to motto przyświeca wszystkim, którzy chcą odnieść sukces.

  • Koło Naukowe Public Relations

    Studenci w dyskusjach pogłębiają wiedzę z zakresu PR, komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej oraz podejmują działania z zakresu planowania strategii, organizacji imprez i komunikacji wewnętrznej, m.in. poprzez redagowanie gazetki („Czytaj piar”), współorganizowanie akcji charytatywnych („Akcja uśmiech” dla wiejskiego domu kultury), działań promocyjnych szkoły (Targi Akademia na UG, Forum Młodzieży), imprez studenckich.

  • Studenckie Koło Naukowe Inspiar

    Inspiar jest kołem naukowym zajmującym się Public Relations. Zgłaszają się do nas zaangażowani studenci, którzy chcą coś robić na uczelni. Nie tylko zakuwać do egzaminów. Wspólnymi siłami organizujemy konferencje, spotkania dyskusyjne oraz inne eventy, które przyciągają studentów z naszej uczelni i nie tylko. W praktyce ćwiczymy pracę PRową, promując zarówno nasze aktywności, jak i projekty innych kół naukowych UG. Koło powstało w 2011 roku.