Przyroda

 • Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo" ("EDEN")

  SKN "EDEN" jest adresowane do osób interesujących się edukacją przyrodniczą, pedagogiką i psychologią. W ramach swojej działalności, Koło umożliwia członkom: -wypracowanie własnego wszechstronnego spojrzenia na edukację, dyskusję o jej kształcie, propozycjach zmian i ich realizacji,
  - zdobywanie doświadczenia poprzez praktyczny kontakt z dydaktyką,
  - rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności na polu praktyczno-naukowym,
  - organizację spotkań o charakterze seminaryjnym, warsztatowym, etc. służących integracji informacji oraz wymianie doświadczeń i wiedzy z różnych dziedzin, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych,
  - nawiązywanie współpracy z innymi Kołami, instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnych projektów,
  - publikowanie prac badawczych oraz artykułów o charakterze problemowo-badawczym,
  - udział w projektach, imprezach, akcjach, itp. mających na celu popularyzację nauki (m.in. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów).

 • Studenckie Koło Naukowe Botaników

  Cele i zadania Koła:
  - Poszerzanie wiedzy z zakresu geobotaniki i ochrony przyrody.
  - Prowadzenie badań florystycznych na Pomorzu Środkowym dotyczących stanowisk i zasobów roślin chronionych.
  - Inwentaryzowanie przyrodnicze użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
  - Organizacja obozów naukowych i warsztatów terenowych.

 • Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin "Littorella"

  Koło zrzesza studentów i doktorantów Wydziału Biologii zainteresowanych ekologią roślin wodnych i lądowych, archeobotaniką i ogólnie - przyrodą. W okresie letnim organizujemy obozy naukowe, podczas których członkowie koła i osoby zainteresowane prowadzą badania ekologiczne ciekawych przyrodniczo obiektów Pomorza (jeziora, rzeki, parki krajobrazowe). Badania współorganizujemy z Parkami Krajobrazowymi z terenu Pomorza. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań publikujemy i prezentujemy na konferencjach i w czasopismach.Organizujemy również spływy kajakowe, wycieczki do ogrodów botanicznych i muzeów archeologicznych.