Projekty unijne

  • Koło Naukowe Projektów Unijnych

    Koło zajmuje się tematyką unijną oraz doskonaleniem warsztatu pisania wniosków unijnych. Członkowie koła pod przewodnictwem opiekuna naukowego przygotowują studenckie konferencje i seminaria, podczas których wymieniają dobre praktyki pisania projektów, najlepsze prace mogą być opublikowane w Zeszytach naukowych przez wydawnictwo uczelniane.