Projektowanie

  • Koło Naukowe Wzornictwa PROCES

    Nasze cele: propagowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelni; organizowanie warsztatów i plenerów projektowaych; nawiązywanie współpracy z innymi placówkami naukowymi oraz organizacjami i osobami, których działalność jest pokrewna z działalnością i celami Koła; tworzenie magazynu kierunku Wzornictwa;

  • Naukowe Koło "Nautica"

    Koło zajmuje się podnoszeniem poziomu wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz umiejętności dotyczących żeglarstwa i dziedzin pokrewnych. Projektowanie nowych rodzajów napędów. Pogłębianie wiedzy, rozwoju i wykorzystania zakresu nowych materiałów stosowanych w konstrukcjach i budowie małych obiektów pływających.