Pielęgniarstwo

  • NursMed

    Celem koła jest zrzeszenie osób rozwijających swoje pasje w polu medycznym, ściśle związanym z pielęgniarstwem. Członkowie koła zajmują się badaniami naukowymi na oddziale chirurgii ortopedycznej, znajdującym się w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Zadaniem koła jest edukacja medyczna poprzez organizacje spotkań, konferencji i wykładów.