Ornitologia

  • Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne "Kos"

    KOS UG jest organizacją studencką zrzeszającą osoby zainteresowane problematyką związaną z ptakami. Działalność koła dzieli się na trzy główne kierunki: naukowa - monitoringi i obozy obrączkowania ptaków; ochrona ptaków na terenach znacznie wykraczających poza obszar Trójmiasta (czynna ochrona rezerwatu Mewia łacha: 2007 i 2008, pisanie projektów ochrony ptaków, tworzenie raportów dla władz zajmujących się ochroną środowiska); szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i ornitologiczna kierowana do wszystkich grup wiekowych: od uczniów szkół podstawowych po słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku (wykłady, wycieczki terenowe i konkursy).