Kartografia

  • Naukowe Koło LoGIStic

    Naszym głównym celem jest odkrywanie nowych zastosowań GIS w transporcie i logistyce, ale również popularyzacja geograficznych systemów informacyjnych wśród społeczeństwa. Zadanie to realizujemy przygotowując warsztaty, prezentacje i wydarzenia dla studentów, szkół i osób zainteresowanych. Planując kolejne działania myślimy o poszerzaniu naszej wiedzy, ale też rozwoju umiejętności społecznych i organizacyjnych oraz innych zainteresowań członków koła.

  • Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"

    Koło Naukowe GISoteka działa przy Wydziale Oceanografii i Geografii. Działalność naszego Koła związana jest z GIS, teledetekcją satelitarną oraz szeroko pojętą analizą przestrzenną w wielu dziedzinach naukowych. Bierzemy udział w takich aktualnościach jak Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Akademickie Mistrzostwa GIS Challenge, a także w projektach edukacyjnych, takich jak GIS Day, czy współpraca z takimi instytucjami jak Centrum Nauki Experyment czy szkoły.