Finanse

 • Koło Naukowe Finansów Behawioralnych "Cash flow"

  Regularnagraliśmy w grę „Cash Flow”, która jest materiałem dydaktycznym zatwierdzonym przez MEN. Rozwijanie inteligencji finansowej, przybliżanie zagadnień giełdowych, rynkowych, inwestycyjnych, a także badanie zachowań inwestorów pod naciskiem stresu, w warunkach ryzyka i z uwzględnieniem czynnika behawioralnego przy wykorzystaniu gry „Cash Flow” jest podstawowym celem działalności Koła. Podczas spotkań każdy członek koła wciela się w rolę inwestora, zarządza swoim portfelem, decyduje o rozwoju swojej strategii inwestycyjnej, a także pomnaża swój majątek.
  KNFB ma również na koncie współorganizację szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, pt. „Sztuka Świadomej Komunikacji z Sobą i Innymi”.

 • Koło Naukowe Finansów i Bankowości HOSSA

  Celem KNFiB jest podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń

 • Koło Naukowe Finansów i Controllingu KNAFiC

  KNAFIC to studenckie koło naukowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmujemy się analizą finansową i controllingiem.

 • Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Profit”

  Działalność tego koła naukowego ukierunkowana jest na poszerzanie wiedzy teoretycznej. Członkowie koła zajmują się organizacją szkoleń, warsztatów i konferencji oraz uczestniczą w imprezach edukacyjnych i ogólnopolskich seminariach. „Profit” działa już od ponad dekady i zrzesza 15 studentów różnych kierunków, przede wszystkim Finansów i Rachunkowości. Przedmiotem działalności Koła jest podnoszenie wiedzy poszczególnych jego członków z zakresu bankowosci, konsultingu, audytingu i ekonomii poprzez nawiazywanie współpracy z przedstawicielami zycia gospodarczego.

 • Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

  Działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu finansów i nauk pokrewnych. Organizowanie konferencji naukowych dotyczących finansów i rynków finansowych. Zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką finansów międzynarodowych. Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi kołami naukowymi w zakresie wspólnych projektów.

 • Koło Naukowe Innovative Ways Group

  Innovative Ways Group to organizacja studencka, która powstała pod skrzydłami specjalności "Innowacyjność w gospodarce" na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki współpracy z Parkiem Naukowo- Technologicznym w Gdyni, studenci zdobywają praktyczne doświadczenie oraz biorą udział w różnego rodzaju projektach. Koło Naukowe przy wsparciu pracowników Wydziału Ekonomicznego zajmuje się przede wszystkim: badaniami marketingowymi, analizą rynków, analizami statystycznymi, finansowniem projektów i funduszy UE, organizowniem wydarzeń, eventów, warsztatów oraz szkoleń.

 • Koło Naukowe Integra

  KN Integra działa w oparciu o trzy koncepcje. Integracja – promowanie niestandardowych form spędzania wolnego czasu i animowanie życia studenckiego wydziału zamiejscowego w Sopocie. Inteligencja finansowa – poszerzanie wiedzy o finansach, doskonalenie umiejętności zarządzania nimi oraz generowania dochodu pasywnego. Grywalizacja (gamification) – konstruowanie narzędzi do zarządzania zespołem, motywacji, komunikacji i przy wykorzystaniu mechanizmów zaczerpniętych z gier.

 • Koło Naukowe Rachunkowości

  Koło Naukowe Audytor jest organizacją zrzeszającą studentów zainteresowanych zarówno tematyką audytu jak i podatków, sprawozdawczości, rachunkowości oraz finansów. Łącząc siły pragniemy stworzyć miejsce, w którym każda osoba zainteresowana tematyką koła będzie mogła rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w praktycznych projektach, ciekawych warsztatach oraz wykładach.

 • Naukowe Koło Finansów i Bankowości "PROFIT"

  Koło Naukowe Finansów i Bankowości PROFIT zrzesza aktywnych studentów, interesujących się szeroko pojętym światem finansów, biznesu i bankowości. Misją KNFiB PROFIT jest tworzenie trwałej relacji pomiędzy społecznością akademicką a biznesową i nieustanne jej zacieśnianie. Rozwijamy swoją wiedzę na temat panujących trendów ekonomicznych, rynków kapitałowych oraz nawiązujemy współpracę ze światem biznesu. Cenimy sobie możliwość bliższego poznania potencjalnych pracodawców.

 • Naukowe Koło Hossa

  Koło zajmuje się podnoszeniem poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych na temat rynku finansowego, umożliwieniem wymiany doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych