Ekologia nietoperzy

  • Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne

    Koło zajmuje się badaniami nad biologią i ekologią nietoperzy (Chiroptera). Koło prowadzi wieloletni monitoring liczebności i składu gatunkowego nietoperzy zimujących w obiektach podziemnych Pomorza Gdańskiego kontrolując regularnie prawie 100 obiektów takich jak: piwnice, forty, bunkry itp.; kryjówki te są kontrolowane co roku w pierwszej połowie lutego. Prowadzi również inwentaryzację fauny nietoperzy parków krajobrazowych i innych terenów chronionych na Pomorzu - w tym celu co roku, w lipcu, organizowane są obozy naukowo-szkoleniowe. Członkowie koła angażują się również w działania na rzecz ochrony nietoperzy (we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra") oraz edukacji przyrodniczej (prelekcje dla dzieci i młodzieży).