Biomechanika

  • Koło Studentów Biotechnologii

    "Koło Studentów Biotechnologii jest organizacją studencką działającą od 2000 roku przy Katedrze Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, pierwotnie pod opieką prof. dr hab. Józefa Kura, a obecnie pod opieką dr hab. inż. Anny Brillowskiej-Dąbrowskiej.
    Podstawą Naszej aktywności jest działalność proedukacyjna, mająca na celu zwiększenie poziomu świadomości społecznej, na temat studiowanej przez nas dziedziny nauki – biotechnologii - jednej z najbardziej perspektywicznych dziedzin nauki i przemysłu, z którymi ludzkość wkroczyła w XXI wiek. Staramy się podkreślać jak ważna jest Biotechnologia i jak bardzo integruje się z codziennym życiem każdego z nas."

  • Naukowe Koło Robotyków "Robotica"

    Koło zajmuje się rozwijaniem i pogłębianiem zainteresowań w dziedzinie automatyki, robotyki i biomechaniki przy uwzględnieniu zagadnień związanych ze sterowaniem kinematyką, dynamiką i rozwiązaniami konstrukcyjnymi poznawanych obiektów.