Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
0 Głosy
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Głosuj na nas:
Koła naukowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nasze cele: propagowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelni; organizowanie warsztatów i plenerów projektowaych; nawiązywanie współpracy z innymi placówkami naukowymi oraz organizacjami i osobami, których działalność jest pokrewna z działalnością i celami Koła; tworzenie magazynu kierunku Wzornictwa;